Eikskollen 3, Bygge 6 balkonger og montere rekkverk, Bærum

4. januar 2021

Montering av ny balkong, Oslo

4. januar 2021

Betong balkong, total rehabilitering

4. januar 2021

Utbedring av 9 balkonger

4. januar 2021

Bygging av balkong med glassrekkverk

4. januar 2021