• Slider 12

Ole Vigs Gate 17

AS balkongbygg var ansvarlig for prosjektet og leverte rekkverk.  Vi var ansvarlig for utføre prosjektet på byggeplassen.