Nordahl Bruns Gate 13, Oslo Bygge 6 stk balkonger, søknadsplikt

30. november 2023

Grenseveien 10, Oslo, Bygge 2 stk balkonger, søknadsplikt

30. november 2023

Thorvald Meyers Gate 81, 4 stk balkonger,

29. november 2023

Rosenborggata 1 , Oslo. Rekkverk

4. januar 2021

Islands gate 7, bygging av 2 balkonger og montering av 2 dører

4. januar 2021

Nordahl Bruns gate 7, montering av 19 balkonger og rekkverk

4. januar 2021

Nordbergveien 81, Oslo Veranda

4. januar 2021

Eikskollen 13, Bygge 6 balkonger og montere rekkverk

4. januar 2021

Eikskollen 11, bygging av 6 balkonger og montering av rekkverk

4. januar 2021

Eikskollen 7, bygging av 6 balkonger og montering av rekkverk

4. januar 2021